Dāvana mazajiem skrīveriešiem!

2017. gada 6. jūlijs 18:33

Skrīveru novadā šovasar tika pilnveidoti trīs bērnu rotaļu laukumi – Zemkopības institūtā, saimniecībā un pie Skrīveru Kultūras centra.

Jaunā paaudze un tās iespējas Skrīveros viennozīmīgi ir viena no prioritātēm Skrīveru novadā, līdz ar to ģimenei draudzīga vide ir mērķis uz ko novads tiecas. Nepieciešamību pēc uzlabotiem bērnu rotaļu laukumiem izteica arī novada iedzīvotāji Skrīveru novada iedzīvotāju aptaujas ietvaros – tika minēta nepieciešamība pilnveidot visus trīs bērnu rotaļu laukumus.

Šobrīd bērnu rotaļu laukumu labiekārtošana ir gandrīz pabeigta, visas iekārtas ir uzstādītas un bērni jau aktīvi izmanto tās, atlikusi vien bērnu rotaļu laukumu teritorijas sakārtošana.

Bērnu rotaļu laukumi, kā dāvana mazajiem skrīveriešiem, labiekārtoti ar Skrīveru novada domes finansējumu un ziedojumiem no Hans Konrad Cyriakus Fennel un Gudrun Kreis-Lohse. Kopējās bērnu rotaļu laukumu labiekārtošanas izmaksas sastāda 11 018 euro, no tiem 7018 euro tika finansēti no Skrīveru novada domes budžeta līdzekļiem, savukārt 4000 euro šim mērķim tika ziedoti.

Skrīveru novada dome izsaka pateicību Hans Konrad Cyriakus Fennel un Gudrun Kreis-Lohse par sniegto ieguldījumu bērnu rotaļu laukumu labiekārtošanā!

Bērnu rotaļu laukumu aprīkojumu piegādāja un uzstādīja sabiedrība ar ierobežotu atbildību “KSIL Baltic”. Paldies uzņēmumam SIA “KSIL Baltic” par sadarbību un dāvanu rotaļlaukuma apmeklētājiem – interaktīvu rotaļu laukuma elementu!