Ciemkukulis skatītājiem Vācijā – “Krustmāte Jūle no Tūles”

2018. gada 9. maijs 09:04

Skrīveru amatierteātris Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanas dienu sagaidīja ārpus valsts robežām – Vācijas pilsētā Freiburgā esošajā latviešu centrā “Bērzaine” un piedalījās tur rīkotajos svētku pasākumos.

Kā ciemkukuli skrīverieši aizveda vienu no saviem labākajiem iestudējumiem – Paula Reimaņa komēdiju “Krustmāte Jūle no Tūles”. Bez mūsu pašdarbniekiem svētku programmu kuplināja folkloras ansamblis “Nāburgi” no Valkas, vīru ansamblis “Rūjmala” no Rūjienas novada Lodes pagasta un draugu kopa “Dedzieda” no Burtnieku novada. Viesošanās laikā ciemiņiem no Latvijas bija iespēja iepazīties ar Freiburgas gleznaino apkārtni un apmeklēt netālās Bad Krocingenas pilsētas muzejā iekārtoto Zentas Mauriņas piemiņas istabu.

Ceļa izdevumus līdz Vācijai amatierteātra dalībniekiem palīdzēja segt biedrība “Skrīveru teātris” un Skrīveru novada dome, bet uzturēšanos Freiburgā un iekšzemes transporta izmaksas mūsu pašdarbnieki apmaksāja no personiskajiem līdzekļiem.