KOKNESES APVIENOTĀS PAŠVALDĪBU BŪVVALDES informācija 2014.gada augustā

Kokneses apvienotā pašvaldību būvvalde 2014.gada augustā izsniegusi arhitektūras-plānošanas uzdevumu ģimenes mājas būvniecībai Skrīveru novada “Lauviņās” un Skrīveru attīstības biedrībai Zemkopības institūta parka renovācijai Skrīveros. Ekspluatācijā nodota saimniecības ēka Zemkopības institūtā Skrīveros, būvniecības kopējās izmaksas 42 000 eiro.

KOKNESES APVIENOTĀS PAŠVALDĪBU BŪVVALDES informācija 2014.gada jūnijā

KOKNESES APVIENOTĀS PAŠVALDĪBU BŪVVALDE 2014.gada jūnijā izsniegusi būvatļauju saimniecības ēkas rekonstrukcijai Jāņa Purapuķes ielā 26, Skrīveri, Skrīveru novadā. Būvprojekta īstenošanas kopējās izmaksas  7114 eiro. Izsniegts plānošanas arhitektūras uzdevums  valsts nozīmes ūdensnotekas renovācijai Maizītē un mēslu krātuves izbūvei „Veibēni 1” Skrīveros, Skrīveru novadā.

Lēmumi 2014.gada aprīlī

Kokneses pašvaldību apvienotā būvvalde 2014.gada aprīlī izsniegusi plānošanas arhitektūras uzdevumu ģimenes mājas rekonstrukcijai J.Purapuķes ielā 29 Skrīveros, Skrīveru novadā, un gājēju pārejas ierīkošanai autoceļa A6 79,9 kilometrā Skrīveros, Skrīveru novadā (būvniecības ierosinātājs ir VAS “Latvijas valsts ceļi”).