Baltā galdauta svētki

2018. gada 9. aprīlis 10:57

Sagaidot Latvijas simtgadi un svinot valsts Neatkarības atjaunošanu, visi skrīverieši, uzņēmēji, iestādes, ģimenes, domubiedru grupas tiek aicinātas uzvilkt savus baltos goda kreklus, paņemt cienastu un ierasties
Skrīveru kultūras centrā 1.maijā plkst.18.00 uz Baltā galdauta svētkiem. Svētku koncertā piedalīsies mazie un lielie kultūras centra tautas mākslas kolektīvu dalībnieki
Pēc koncerta kopā dziedāsim, dejosim un priecāsimies ar Skrīveru kultūras centra folkloras kopu Ulda un Solvitas Bērziņu vadībā