Baibas Briedes gleznu izstādes “Zvaigžņu pilna plauksta” atklāšana

2019. gada 7. janvāris 16:25

9. janvārī plkst.18.00 Skrīveru kultūras centrā Baibas Briedes gleznu izstādes atklāšana “Zvaigžņu pilna plauksta”.

Izstāde būs apskatāma darba dienās no 9.00 līdz 17.00.

,,Zvaigžņu pilna plauksta’’

Izstādē ,, Zvaigžņu pilna plauksta’’ Baiba Briede piedāvā skatītāju vērtējumam abstraktā izteiksmē radītas kompozīcijas, kas tapušas nesenā pagātnē. Pārsvarā tiek eksponēti darbi no cikla ,,Mēness vētra’’.

Izstādes apmeklētāji tiek aicināti izbaudīt glezniecības izteiksmē atveidotos autores dvēseles   pārdzīvojumus, kas norisinās trauslajā piesātināto emociju pasaulē.

Māksliniece absolvējusi Latvijas Mākslas akadēmijas glezniecības nodaļu, iegūstot humanitāro zinātņu maģistra grādu mākslā. Kopš 2003. gada veic aktīvu radošo darbību gan Latvijā, gan aiz tās robežām.

Baiba Briede (dz. 1974) ir māksliniece, kuras darbos atspoguļojas viņas personīgās jūtu pieredzes pārdzīvojumi, un kuru saista abstrakcionisma ideja, tās piedāvātā neierobežotā formas daudzveidība un metode. Bezpriekšmetiskās mākslas specifika nosaka atkāpšanos no mimēzes. Pateicoties izteikti universālam un nosacītam raksturam, bez uzdevuma sludināt subjektīvu patiesību, šis mākslas veids ļauj katram tajā saskatīt to, ko viņš vēlas redzēt. Gleznas spēj radīt noteiktu noskaņu, krāsas ir lielisks instruments, lai rādītu savas sajūtas, tās ir kā tilts starp cilvēku un ārpasauli. Izstādītie darbi stilistiski attiecināmi uz liriski ekspresīvo abstrakciju.

Māksliniece B. Briede par savu radošo procesu ir izteikusies sekojoši: „Gleznojot es it kā lieku savām sajūtām materializēties, mēģinu tās notvert, saglabāt un atdot tālāk, un tajā pašā laikā nevēlos neko konkretizēt. Es bieži gleznoju sapnī, un nomodā gleznojot – aizsapņojos. Šis process ir neaprakstāmi trausls, noslēpumains un apbrīnojami mainīgs. Es vienlaikus gan meditēju, gan spēlējos, gan cīnos!”

Autores vēlme – ar savu darbu paust ideju par mākslas mūžīgo vērtību, tās nozīmi un aktualitāti kulturālā, izglītotā, mākslas būtību izprotošā un par tās nepieciešamību pārliecinātā, uz kompromisu izejošā un uz tālāku virzību gatavā sabiedrībā, kurā ir svarīga cilvēka jūtu pasaule, viņa domas un personīgais viedoklis, un kurā tiek novērtēts cilvēka darbs.

Māksliniece B.Briede ir cerību pilna, ka izstāde ,, Zvaigžņu pilna plauksta’’ priecēs skatītājus skaistajā svētku laikā un ļaus tiem gūt vis apburošās mākslas radīto baudījumu!

Teksts: Baiba Briede