Alfa kurss Skrīveru Romas katoļu draudzē

2018. gada 30. oktobris 09:10

Trešdienās, no 2018. gada 7. novembra, Skrīveru Romas katoļu draudzē notiks Alfa kursa nodarbības.  

Nodarbības notiks Skrīveru Mūzikas un Mākslas skolā. Tālrunis uzziņai: 29335228, 26496844. Šogad Alfa kurss Skrīveros notiek jau otro reizi un tajā piedalījās vairāk nekā 30 dalībnieki. Ja uz pirmo tikšanos, 7. novembrī, nepaspējat, tad Alfa kursam var pievienoties arī nākamās divas reizes. Kurss notiek bez dalības maksas. Esiet laipni aicināti un gaidīti!

Alfa kursi ir starpkonfesionāli un tajos ir aicināti piedalīties gan luterāņi, gan katoļi, gan baptisti u.c. Tādējādi uz šiem kursiem ir aicināts ikviens, kurš aiz ikdienas dimensijas vēlas ieraudzīt ko vairāk, vēlas rast atbildes uz vissvarīgākajiem savas dzīves jautājumiem, kā arī atjaunot attiecības ar Dievu, atklāt kristīgo ticību un izglītoties par kristietības vēsturi. Latvijā Alfa kurss tiek rīkots kopš 2003. gada.
Alfa kursu pamatā ir 11 nodarbību cikls, kurās katru reizi cits lektors lasa lekcijas noteiktā tematā. Lektori ir priesteri no citām katoļu draudzēm, kongregācijas māsas, luterāņu mācītāji, Reliģijas Zinātņu institūta docētāji u.c..
Bez spiediena. Bez saistībām. Bez dalības maksas. http://latvija.alpha.org