Aizvadīti Baltā galdauta svētki

2018. gada 1. maijs 21:14

Sagaidot Latvijas simtgadi un svinot valsts neatkarības atjaunošanu, visi skrīverieši, uzņēmēji, iestādes, ģimenes, domubiedru grupas tika aicinātas uzvilkt savus baltos goda kreklus, paņemt cienastu un ierasties Skrīveru kultūras centrā 1.maijā plkst.18.00 uz Baltā galdauta svētkiem. Viesus priecēja svētku koncerts, kurā piedalījās gan mazie, gan lielie kultūras centra tautas mākslas kolektīvu dalībnieki. Īsu apsveikuma uzrunu teica domes priekšsēdētājs Andris Zālītis, bet koncerta vadītāja Inga Kokaine priekšnesumu starplaikos viesus aicināja parādīt savas zināšanas par Latvijai nozīmīgiem notikumiem un faktiem, atbildot uz viktorīnas jautājumiem.
Pēc koncerta apmeklētāji varēja nobaudīt Kultūras centra saimnieču pagatavoto zupu un “Skrīveru saldumu” dāvātās konfektes. Vakara noslēgumā viesi varēja vareni izdancoties kopā ar Skrīveru kultūras centra folkloras kopu Ulda un Solvitas Bērziņu vadībā.