2017. gada 3. jūnijā notiks pašvaldību vēlēšanas

2017. gada 31. marts 16:30

Novada domes deputātu kandidātu sarakstus Skrīveru novada vēlēšanu komisija  pieņems vēlēšanu iecirknī Skrīveru kultūras centrā, A. Upīša ielā 1:

  •  otrdien, 18. aprīlī 18.00–20.00;
  • trešdien, 19. aprīlī 18.00–20.00;
  • ceturtdien, 20. aprīlī 18.00–20.00;
  • piektdien, 21. aprīlī 15.00–18.00;
  • sestdien, 22. aprīlī 10.00–12.00;
  • pirmdien, 24. aprīlī 14.00–18.00.

24. aprīlis ir pēdējā kandidātu sarakstu iesniegšanas diena.

Lūgums deputātu kandidātu sarakstu iesniedzējiem iepriekš sazināties ar Skrīveru novada vēlēšanu komisiju pa tālruņiem: 29856016; 26357137.

Bankas konta rekvizīti drošības naudas iemaksai:

Skrīveru novada vēlēšanu komisija
Andreja Upīša iela 1, Skrīveri, Skrīveru novads, LV-5125
Nodokļu maksātāja reģ. Nr. 90009367039
AS Swedbank
Bankas kods: HABALV22
Konts: LV36HABA0551036372332

Drošības naudas iemaksa ir 120 euro.

Maksājuma dokumentā jānorāda:

  • persona, kas veikusi maksājumu;
  • kandidāta saraksta nosaukums par kuru drošības nauda ir iemaksāta;
  • vēlēšanu apgabala nosaukums, kurā saraksts pieteikts;
  • datums, kad veikts maksājums.

Novada domes deputātu kandidātu saraksts, ja to iesniedz vēlētāju apvienība, jāparaksta ne mazāk kā 20 vēlētājiem, kuri vēlēšanu izsludināšanas dienā ir reģistrēti dzīvesvietā attiecīgās pašvaldības administratīvajā teritorijā. Parakstot vēlētāju apvienības kandidātu sarakstu, jānorāda katra vēlētāja vārds, uzvārds, personas kods un reģistrētā dzīvesvieta.

Ar kandidātu sarakstu iesniegšanas kārtību var iepazīties Republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu likuma 4. nodaļā “Kandidātu sarakstu iesniegšana” un Centrālās vēlēšanu komisijas 2016.gada 20.decembra instrukcijā “2017. gada 3. jūnija republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu kandidātu sarakstu pieņemšanas instrukcija”.

Kandidātu saraksts un tam pievienojamie dokumenti sagatavojami, izmantojot Centrālās vēlēšanu komisijas lietojumprogrammu “Balsis PV 2017”. Kandidātu saraksts, ziņas par deputātu kandidātiem un priekšvēlēšanu programma jāiesniedz rakstveidā (izdrukātas un parakstītas veidlapas no programmas) un elektroniskā veidā.

Rekvizītus lietojumprogrammas izmantošanai var saņemt pašvaldības vēlēšanu komisijā, iesniedzot pieteikumu klātienē vai elektroniski. E-pasts ansis.martinsons@skriveri.lv,  tālrunis 29296165

Kandidātu saraksti, ziņas par kandidātiem un priekšvēlēšanu programmas tiks publicētas Centrālās vēlēšanu komisijas un pašvaldību mājas lapā. Savukārt no 29.maija līdz vēlēšanu dienai ar kandidātu sarakstiem varēs iepazīties arī vēlēšanu iecirkņos.

Centrālās vēlēšanu komisijas interneta mājas lapa:  http://www.cvk.lv

Skrīveru novada vēlēšanu komisija

Infografika_3_junijs_2