15.janvārī Attīstības komisijas sēde

2018. gada 12. janvāris 16:33

Skrīveru novada domes Attīstības komisijas sēde 15.01. plkst. 16.00 domē.

Darba kārtība