14.novembrī virs Daugavas tiks veikti treniņu lidojumi ar helikopteru

2017. gada 13. novembris 19:00

14.novembrī Nacionālo bruņoto spēku Gaisa spēku Aviācijas bāzes Aviācijas eskadriļa veiks treniņu lidojumus ar helikopteru Mi-17 – lidojumi tiks veikti laika posmā plkst. 13.00-14.00. Lidojumi tiks veikti virs Daugavas iepretim Klidziņai.

Mācību lidojumi tiek veikti saskaņā ar Gaisa spēku Aviācijas bāzes komandiera apstiprinātu mācību plānu, lai sekmīgi sagatavotu, Gaisa spēku Aviācijas bāzes Aviācijas eskadriļas lidojumu apkalpes Meklēšanas un glābšanas operāciju veikšanai.