Pasākumu plāns

Pasākumu plāns 2019. gada janvārim

Datums Laiks Pasākums Grupa

09.01.2019.

9.30

Ziemassvētku uzvedums

6gadīgo bērnu grupa “Pūcītes”

10.01.2019.

9.30

Ziemassvētku uzvedums

5-6gadīgo bērnu grupa “Mārītes”

14.01.2019

9.30

Ziemassvētku uzvedums

4-5gadīgo bērnu grupa “Rūķīši”

16.01.2019.

9.30

Ziemas prieki

1.5-2gadīgo bērnu grupā “Cālēni”

Janvāra 3.ned.2019

Burbuļballe

3gadīgo bērnu grupā “Zvirbulīši”

23.01.2019.

16.00

Latvijas leļļu teātra kluba izrāde “Sapņu kuģis”

Visām grupām

24.01.2019.

14.00

Pieredzes apmaiņa Aizkraukles PII “Auseklītis”

PI skolotājām

25.01.2019.

Ziemas prieku diena

4gadīgo bērnu grupā “Bitītes”

Janvāra 4.ned.2019.

Sporta izpriecas dabā 

4-5gadīgo bērnu grupā “Rūķīši”

30.01.2019.

12.00

Pieredzes apmaiņa Jaunjelgavas PII “Atvasīte”

Tehniskie darbinieki