Izglītības programmas

  1. Pamatizglītības programma (kods 21011111)
  2. Speciālās pamatizglītības programma izglītojamiem ar garīgās attīstības traucējumiem (kods 21015811)
  3. Speciālās pamatizglītības programma izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem (kods 21015611);
  4. Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma (kods 31011011);
  5. Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programmu (kods 31013011).