21.06. plkst.10.00 Skrīveru kultūras centra iekšpagalmā – brīvdabas kino seanss – “Limuzīns Jāņu nakts krāsā”.