19.07. plkst. 22.00 Skrīveru kultūras centra iekšpagalmā – brīvdabas kino seanss – “Klases salidojums”