12.07. plkst. 22.00 Skrīveru kultūras centra iekšpagalmā – brīvdabas kino seanss – “Četri balti krekli”