Skrīveru novada iedzīvotāju aptauja

Skrīveru novada domes administrācija aicina novada iedzīvotājus piedalīties aptaujā, kuras mērķis ir noskaidrot iedzīvotāju viedokli par pašvaldības darbu, novada attīstības iespējām, problēmām un to iespējamiem risinājumiem, kā arī sekmēt iedzīvotāju līdzdalību novada attīstībā.

Par sociālās palīdzības pabalstiem

Skrīveru sociālais dienests informē, ka sakarā ar budžeta gada noslēgumu, iesniegumi sociālās palīdzības pabalstu saņemšanai (dzīvokļa pabalsta, pabalsta ārstēšanās izdevumu segšanai u.c.) tiek pieņemti līdz šī gada 20. decembrim.

Skrīveru novadā 80.reizi tiekas šahisti

27.novembrī Skrīveru kultūras centrā bija ieradušies 23 šaha turnīra dalībnieki no Aizkraukles, Pļaviņām, Skrīveriem un Ogres, lai 80.turnīrā sacenstos par ceļojošajiem kausiem un godalgotajām vietām gada kopvērtējumā.

Tiekoties ar mākslinieci….

Skrīveru kultūras centrā visu oktobra mēnesi  bija apskatāma mākslinieces Jolantas Ābeles gleznu izstāde – „Brīnišķais stāsts par pankūku zemi”. Izstādē varēja apskatīt arī citus šīs mākslinieces darbus.

Zemkopības institūta jubilejas svētkos…

Novembra nogalē, Skrīveros, tika atzīmēta LLU Zemkopības institūta 70 gadu jubileja un nevalstiskās organizācijas “Latvijas lauksaimniecības zinātnisko iestāžu direktoru padome” 30 gadu  jubileja.