Pagarināts pieteikšanās termiņš uz vakanci

Skrīveru novada dome pagarina pieteikšanās termiņu uz vakanto sabiedrisko attiecību speciālista vietu līdz šā gada 9. aprīlim. Sīkāku informāciju skatīt http://www.skriveri.lv/pasvaldiba/vakances/.

Pieklīdis suns

Skrīveros, Mazā Sporta ielā pieklīdis suns. Skrīveru novada pašvaldības policija lūdz atsaukties saimnieku vai informēt pa tālr. 28628890, ja ir zināma dzīvnieka dzīvesvieta.  

Saulgriežu sagaidīšana

21. marta rītā Skrīveru folkloras kopas vadītāji Uldis un Solvita Bērziņi pulcināja gan folkloras kopas dalībniekus, gan skrīveriešus, lai sagaidītu saullēktu atbilstoši Lielās dienas rituāliem.

“Jāzepam Vītolam- 155”

Turpinot muzikālās viktorīnas “Riču Raču” tradīcijas, 7.martā jautrā noskaņojumā devāmies uz Kokneses MS.