Rudenī būs grāmata par Šefu

2. jūlijā Andreja Upīša muzejā ļoti mājīgā atmosfērā Skrīveru novada iedzīvotājiem notika tikšanās ar vairāku grāmatu autori Luānu Loinerti. Viņai izdevniecības “Jumava” vadība uzticējusi uzrakstīt grāmatu par fizikas skolotāju, kultūrvēsturnieku, “Zaļā termosa” izveidotāju, lielu operas mīļotāju Leonīdu Antonu.

Labi rezultāti centralizētajos eksāmenos

Andreja Upīša Skrīveru vidusskolas absolventi parādījuši labas zināšanas centralizētajos eksāmenos – skrīveriešu rezultāti ir starp labāko skolu rādītājiem valstī.

Par sabiedrisko kartību Skrīveru novadā

Skrīveru novada pašvaldības policija atgādina iedzīvotajiem, ka saskaņā ar pašvaldības saistošiem noteikumiem Nr. 19 “Par sabiedrisko kārtību un sanitāro tīrību Skrīveru novada administratīvajā teritorijā” par administratīvo pārkāpumu atzīstamas šādas darbības:

Par atkritumu apsaimniekošanas līgumu pagarināšanu

SIA „Ķilupe” informē, ka Skrīveru novada iedzīvotājiem 2016. gada 26. jūlijā būs iespēja pagarināt atkritumu apsaimniekošanas līgumus 2016. gadam. Gaidīsim Jūs Skrīveros, Daugavas ielā 59 (domes telpās) 2016. gada 26. jūlijā no pulksten 14:00  līdz 16:00.

Divas jaunas vakances PII “Sprīdītis”

Skrīveru novada pirmsskolas izglītības iestāde „Sprīdītis” ir izsludinājis divas jaunas vakances uz pirmsskolas izglītības skolotāja palīga un pirmsskolas iestādes māsas darba vietām.