Informācija par 12.Saeimas vēlēšanām Skrīveru novadā

Skrīveru novada vēlēšanu komisija informē: 12.Saeimas vēlēšanas notiks sestdien, 4.oktobrī no pulksten 7.00 līdz 20.00 Skrīveru vēlēšanu iecirknis atrodas kultūras centrā A.Upīša ielā 1 Vēlēšanu iecirkņa darba laiks pirms vēlēšanām: pirmdien, 29.septembrī – no pulksten 17.00 līdz 20.00 otrdien, 30.septembrī – no pulksten 8.00 līdz 11.00 trešdien, 1.oktobrī – no pulksten 17.00 līdz 20.00, ceturtdien, 2.oktobrī […]

Paziņojums par VAS Latvijas dzelzceļš paredzētās darbības: „Esošo publisko dzelzceļa līniju elektrifikācija” IVN Ziņojuma sabiedrisko apspriešanu

Saskaņā ar Vides pārraudzības valsts biroja 2013.gada 2.jūlija lēmumu Nr.213 „Par ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras piemērošanu” un atbilstoši Vides pārraudzības valsts biroja 2013.gada 19.decembrī izsniegtajai Programmai Latvijas dzelzceļa esošo publisko dzelzceļa līniju elektrifikācijas ietekmes uz vidi novērtējumam” ir izstrādāts Ziņojums un tiek uzsākta tā sabiedriskā apspriešana.

Aicina ansambļa ” Akcents” dalībniekus

Skrīveru kultūras centra sieviešu ansamblim „Akcents” ( vad. Laura Jēkabsone) mēģinājums notiks svētdien,  28. septembrī 17.00. Oktobrī darbu uzsāks pirmsskolas bērnu deju kolektīvs un, tekstilstudija  „Putnukalns”. Sīkāka informācija pa tālr. 65197244

Par atkritumu apsaimniekošanas līgumu pagarināšanu

SIA „Ķilupe” informē, ka Skrīveru novada iedzīvotājiem 2014.gada 23.septembrī būs iespēja pagarināt atkritumu apsaimniekošanas līgumus 2014.gadam. Gaidīsim Jūs Skrīveros, Daugavas ielā 59 (domes telpās): 2014.gada 23.septembrī no plkst. 14:00 – 16:00.

Atvērtās dienas laukos – Ekskursija saldējuma pasaulē

Ražas novākšana ir sākusies un Latvijas lauki aicina ciemos uz rudens akciju „Atvērtās dienas laukos”! 20. un 21. septembrī visā Latvijā lauku saimniecības, pārtikas ražotāji, amatnieki un viesu māju saimnieki piedāvā īpašas atlaides, pasākumus, iepazīšanās dāvanas un bezmaksas ekskursijas apmeklētājiem. Īpašu ekskursiju piedāvā arī Skrīveru mājas saldējums. 20. un 21. septembrī  plkst. 12 aicinātas pieteikties […]

Skrīverieši iesaistās projektā “Esi Līderis!”

2. septembrī Andreja Upīša Skrīveru vidusskolā viesojās Jānis Stabiņš, “Esi Līderis!” vadītājs, un prezentēja minēto projektu. Pateicoties skolas un novada domes akceptam, 10. klases skolēniem būs iespēja iegūt zināšanas un pieredzi nacionālajā projektā “Esi Līderis!”, kuru skolā vadīs skolotāja Silvija Strautmane.

Skolā apgūs uzņēmējdarbības pamatus

Apstiprināta profesionālās izglītības pilnveides programma „Uzņēmējdarbības pamati” A.Upīša Skrīveru vidusskolās. Līdz ar to 10.klases audzēkņi trīs gadus vidusskolā apgūs uzņēmējdarbības pamatus, par ko beidzot vidusskolu saņems  apliecību profesionālās izglītības pilnveides programmas apgūšanu.