79. šaha turnīrs Skrīveros

16. oktobrī Skrīveru kultūras centrā pulcējās šaha spēles cienītāji, lai piedalītos Skrīveru novada domes ceļojošo kausu izcīņas šahā 79. turnīrā.

Skrīveru sociālais dienests atgādina

Vientuļie pensionāri (pensijas vecuma personas, kurām nav likumīgu apgādnieku, laulātā, bērnu, mazbērnu) neizvērtējot ienākumus un materiālo stāvokli, var saņemt pabalstu medikamentu iegādes izdevumu segšanai.