9. jūnijā Skrīveru novada svētki

9. jūnijā aicinām visus uz Skrīveru novada svētkiem. Dažādi pasākumi notiks mākslas un mūzikas skolā, kultūras centrā un A. Upīša muzeja dārzā, kur svētku koncertā priekšnesumus sniegs gan vietējie pašdarbības kolektīvi, gan viesi. Vakarā grupas “Menuets” koncerts, svētku noslēgumā – zaļumballe. 

Aprūpes centram uzdāvina rokoko stila mēbeles

Skrīveru sociālās aprūpes centrs “Ziedugravas” no SIA “Skrīveru saldumi” dāvanā saņēmis rokoko stila mēbeļu komplektu – 18. gadsimta imitācijas dīvānu, galdiņu un dekoratīvo podestu. 

Cenu aptauja par ēku remontdarbu veikšanu

Skrīveru novada dome veic cenu aptauju par remonta darbu veikšanu pašvaldības ēkās: Mūzikas un mākslas skolā, Daugavas ielā 85 – divu iekšējo kāpņu, centrālās ieejas un evakuācijas kāpņu remonts; Kultūras centrā, A.Upīša ielā 1 – tualetes remonts 3. stāvā; PII “Sprīdītis”, Sprīdīša ielā 1 – veļas telpas, guļamistabas un āra nojumes remonts; Dienas aprūpes centrā, […]

Sestdien – uz muzeju nakts pasākumiem!

Šīgada 19. maijā četrpadsmito reizi visā Latvijā norisināsies Muzeju nakts pasākumi. Apmeklētāji gaidīti arī Andreja Upīša memoriālmājā Skrīveros. 

Seminārs uzņēmējiem par datu aizsardzību

23. maijā pulksten 10.00 Aizkraukles novada pašvaldības domes sēžu zālē, Lāčplēša ielā 1 – tikšanās uzņēmējiem. Semināra tēma – vispārīgā datu aizsardzības regula (GDPR) – kas jāņem vērā un kā sagatavoties?

Projektā iegūst līdzekļus sitaminstrumentu iegādei

Skrīveru Mūzikas un mākslas skola piedalījās Valsts Kultūrkapitāla fonda Mūzikas un dejas mākslas nozares mērķprogrammas “Mūzikas izglītības iestāžu materiāli tehniskās bāzes uzlabošana” projektu konkursā par finansējuma piešķiršanu projekta īstenošanai.

Apzinās Latvijas dabas bagātības

Latvijas daba ir mūsu nacionālā bagātība, tāpēc valstij un tās iedzīvotājiem kā gādīgiem saimniekiem ir jāzina, kāda, cik daudz, kādā kvalitātē un kurās vietās atrodama dabas daudzveidība, kādi ir nepieciešamie pasākumi, lai to saglabātu un nodrošinātu pastāvēšanu arī nākotnē. Dabas aizsardzības pārvaldes uzdevumā eksperti laika posmā no 2017. līdz 2019. gadam apsekos Latvijas teritoriju.